Ieder kind heeft recht op kwaliteitsval onderwijs

We willen onze petekinderen niet alleen toegang geven tot onderwijs, we willen hen ook kwaliteitsvol onderwijs bieden.

Daarom werken we aan een betere infrastructuur door scholen te bouwen, leiden we leerkrachten op en zorgen we voor degelijk schoolmateriaal.
We hebben al meer dan 130 onderwijsprojecten gerealiseerd in 6 partnerlanden op 3 continenten.